طراحی نما

CAD چیست؟

CAD چیست؟

BIM چیست؟

در دنیای معماری و ساختمان، افزایش بهره‌وری و دقت در مراحل مختلف پروژه امری اساسی است. یکی از ابزارهای حیاتی در این زمینه، سیستم طراحی BIM یا Building Information Modeling است. در این مقاله، به بررسی اجمالی این سیستم و نقش آن در معماری می‌پردازیم.
BIM چیست؟