خیالت راحت

بعد از سالها تجربه ی تدریس ، به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه مواجهه با ابزار های ترسیمی معماری ، یعنی نرم افزار های پایه ، مواجهه یکباره با آنهاست.

دانشجویان عمدتا بخاطر ترس از پیچیدگی و زمانبر بودن آموزش ها و همچنین تصویر ذهنی غلط درباره ی سختی نرم افزار ها که توسط مدرسین سود جو ساخته شده ، پروسه ی آموزش خود را به تعویق می اندازند .

پس از آزمون و خطاهای فراوان آتلیه خیال مدت هاست متدی را پیش گرفته که بهترین بازدهی را داشته.

شما اینجایید تا با متد عالی مارکو آشنا شوید